Gily Coene

Gily Coene

Hoofddocent Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Gily Coene is verbonden aan de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen en de vakgroep politieke wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Ze doceert er diverse cursussen zoals ‘Overzicht van het feministisch denken’, ‘Inleiding tot de vrouwen- en genderstudies’, ‘Filosofie en ethiek van de seksualiteit’, ‘Inleiding tot de moraalwetenschappen en humanistiek’ en ‘Humanistiek: humanisering.’ Ze is betrokken als lesgever en programmaverantwoordelijke in de Interuniversitaire Master In Gender en Diversiteit. Sedert oktober 2014 is ze directeur van RHEA, het VUB-onderzoekscentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit. Verder is ze ook verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme aan de Vrije Universiteit Brussel.

Haar onderzoek situeert zich op het kruispunt van de empirische en normatieve ethiek, feministische theorie en genderstudies en bestrijkt diverse thema’s zoals gender en culturele/etnische diversiteit, globalisering, migratie en mensenrechten, humanisme, spiritualiteit en secularisme, seksuele en reproductieve rechten en ontwikkeling.