Hind Fraihi

Hind Fraihi

Onderzoeksjournaliste en auteur

Hind Fraihi is onderzoeksjournaliste, columniste en auteur. Ze verwierf internationale bekendheid door haar reeks Undercover in Klein-Marokko, waarin ze de opkomst van het salafisme en de rekrutering voor de jihad in Molenbeek vastlegde. In 2017 was ze de eerste schrijver in residentie voor Vooruit. Meer info: ‘Schrijf en zwijg’: Gesprek met writer in residence Hind Fraihi.

Denktank: verbinding in tijden van verwarring

Bibliotheek De Krook | Twistappel | +1

Contact en samenwerking gaan polarisatie en discriminatie tegen. Toch is het niet zo eenvoudig om contacten te leggen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit wel gebeurt? Welke positieve effecten kunnen we hiervan verwachten?¬†Maar hoewel positieve relaties een sleutel zijn tot vreedzaam samenleven, veranderen ze niets structureels. Ongelijke kansen en achterstelling blijven […]

2de namiddagsessie Volzet Workshop
MEER LEZEN