Isfried Rodeyns

Isfried Rodeyns

Filosoof en godsdienstwetenschapper


Isfried Rodeyns is filosoof en godsdienstwetenschapper. Hij organiseert in Gent tweewekelijkse quakerbijeenkomsten (‘stille ontmoetingen’) in vzw Trafiek. Het quakerisme is een stiltespiritualiteit die in de 17e eeuw uit het christendom is ontstaan. Meteen stond de beweging bekend om haar principiële gelijkheid en haar vredesgetuigenis. Sindsdien heeft de beweging actief bijgedragen tot de antislavernijbeweging, gevangenishervormingen, sufragettebeweging … Vele bekende organisaties zoals Oxfam, Amnesty International, de AA zijn mede door quakers opgestart. Isfrieds interessesvelden en ervaringen liggen voorts in de interlevensbeschouwelijke dialoog, zingeving als ‘common’, dialoogmethodes, verbindende communicatie, en geweldloosheid. Hij was mede-organisator van “Fire fest”, een interlevensbeschouwelijk feest rond vuurrituelen en van de vredeswake tijdens de Internationale Vredesweek.

Pop-upfilosofieleesgroep ‘De kunst van het uitstellen. Waarom doelgericht niets doen tot betere resultaten leidt’

Boekhandel de Slegte

In deze leesgroep lezen we samen passages uit De kunst van het uitstellen van  professor filosofie John Perry. Onder begeleiding van een filosoof deel je vervolgens je ideeën in groep en is er ruimte voor vragen. De sfeer is ontspannen en ongedwongen. Er is geen voorkennis vereist, je hoeft het boek niet gelezen te hebben […]

1ste namiddagsessie Vrij toegankelijk
MEER LEZEN