Kris Pint

Kris Pint

Cultuurfilosoof en schrijver

Kris Pint is schrijver en cultuurfilosoof. Hij doceert cultuurwetenschappen aan de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt.

De wilde tuin van de verbeelding

Bibliotheek De Krook | De blauwe vogel | -1

De moderne mens is continu bezig zichzelf te verbeteren en nog beter inzetbaar te maken binnen de arena van de markteconomie. In De wilde tuin van de verbeelding laat Kris Pint zien hoe wij aan deze economisering van onszelf kunnen ontsnappen. In het werk van kunstenaars, denkers als Freud, Jung, Nietzsche, Barthes, Foucault en schrijvers […]

2de namiddagsessie Interview
MEER LEZEN