Kristof Van Rossem

Kristof Van Rossem

Filosoof

Kristof Van Rossem is filosoof en is gespecialiseerd in de kunst van het vragen stellen en in de socratische gespreksvoering. Hij leidt dialoog- en reflectieprocessen in profit– en non-profitorganisaties. Hij is lerarenopleider filosofie aan de KULeuven en is docent filosofie en (beroeps)ethiek aan Odisee Hogeschool Brussel. Meer info: www.socratischgesprek.be