Maarten Van Dyck

Maarten Van Dyck

Professor wijsbegeerte

Foto: Myriam Devriendt

Maarten Van Dyck is directeur van het Sarton Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en is professor wijsbegeerte aan de Universiteit Gent waar hij voornamelijk epistemologie en metafysica onderwijst. Hij schreef een doctoraatsscriptie met als titel An archaeology of Galileo’s science of motion. Hij onderzoekt verschillende van de gedetailleerde conceptuele en filosofische veranderingen die vormgaven aan de ‘wetenschappelijke revolutie’, maar is evenzeer geïnteresseerd in de grote historiografische en filosofische vragen die deze classificatie oproept. Zijn onderzoek bekijkt de mathematisering van de natuur door na te gaan hoe ‘mechanica’ getransformeerd kon worden van een wetenschap over de werking van machines tot een wetenschap over natuurlijke beweging. Hij combineert zijn werk over wetenschapsgeschiedenis met een actieve belangstelling voor de geschiedenis van deze discipline zelf en hoe dit verband houdt met relevante domeinen van de 20e-eeuwse wijsbegeerte (filosofen zoals Alexandre Koyré en Michel Foucault). Via deze link vind je een lijst van publicaties die door Maarten Van Dyck werden geschreven.