Peter Aers

Peter Aers

Performancekunstenaar en filosoof

Peter Aers is een filosoof en performancekunstenaar uit Gent. Hij studeerde filosofie in Gent en Genève en theater in Brussel. Zijn artistieke praktijk bevindt zich op de grenzen van performance, participatie en reflectie. De dialoog met mensen en gemeenschappen staat daarbij centraal. Peter heeft gewerkt met onder andere daklozen, terminaal zieken, gevangenen en schoolkinderen. 

Peter heeft gedurende lange tijd met de Spaanse kunstenaar Dora Garcia samengewerkt aan verschillende voorstellingen in vele instellingen, waaronder de Biënnale van Venetië en de Skulptur Projekte in Münster. In 2013 werkte hij met Tijs Ceulemans en Leentje Vandenbussche aan X / EEN OEFENING IN VERDWIJNEN, een gelaagd, procesmatig project dat de dood en het sterven behandelde door persoonlijke inbedding in palliatieve zorg, performances, lezingen, interviews en een boek. “(Het) is meer dan het simpelweg openstellen van je onderzoeksproces, werk tot bij een minderheid, of theater in een andere context brengen. Fictie en realiteit, kunst en leven versterken elkaar in een wederkerige feedbackloop.”  (curator Marnix Rummens) 

Sinds 2014 is hij stadsresident in kunstencentrum Vooruit (Gent) en onderzoekt hij door middel van gespreksperformances de relatie tussen het individu en de gemeenschap in zijn vierluik Everything Depends on How a Thing is Thought. De creatie van zijn conversaties gaat gepaard met een langdurige performatieve en artistieke praktijk die de dialoog met mensen vooropstelt. Een dialogisch kunstwerk of de dialoog als een vorm van kunst – een niet altijd even zichtbaar web van gesprekken en wederzijdse invloeden – behoren tot de kern van Aers’ artistieke proces.

Daarnaast is Peter als artistiek denker verbonden aan het collectief Building Conversation.

Stotteren als troost en verzet

Vooruit Foyer Theaterzaal

Professor theaterwetenschappen Christel Stalpaert en theatermakers Sachli Gholamalizad en Peter Aers herkennen in het haperen, stotteren, en klunzen in de podiumkunsten een kracht.  Met het essay He stutters van Gilles Deleuze als uitgangspunt gaan ze samen, struikelend, aan de slag waarbij theorie, ervaring en oefening elkaar afwisselen. In de filosofie van Deleuze is het duidelijk dat […]

2de namiddagsessie Gesprek Lezing
MEER LEZEN