Ronald Commers

Ronald Commers

Emeritus-hoogleraar moraalfilosofie

Ronald Commer is emeritus-hoogleraar, moraalfilosoof en publicist. Hij was van 1986-2011 werkzaam als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent(België). Ook was hij verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (1982-1999) en aan het Limburgs Universitair Centrum (1975-1981).

Commers heeft zich tijdens zijn loopbaan (in de voetsporen van zijn voorgangers Leo Apostel en Jaap Kruithof) ingespannen voor het uitbouwen van een moraalwetenschap die de ethiek – ten minste gedeeltelijk – op wetenschappelijke grondslagen vestigt.

Hij publiceerde een tiental boeken op het terrein van de wijsgerige ethiek en de filosofische studie van de wereldbeschouwelijke ontwikkelingen binnen de westerse wereld. Hij vertaalde het werk van de Franse moraalfilosoof Vladimir Jankélévitch, van wiens oeuvre hij een specialist is. Commers stichtte in 1995-96 het Centrum voor Ethiek en Waardenonderzoek (Center for Ethics and Value Inquiry) aan de Universiteit Gent en de tweejaarlijks gehouden internationale conferenties Global Ethics organiseert.

Debat: Kunnen filosofen de wereld veranderen? 50 jaar na mei ‘68

Bibliotheek De Krook | De blauwe vogel | -1

170 jaar geleden verweet Marx de Jong-Hegelianen de wereld enkel te interpreteren terwijl het er volgens hem op aankwam ze te veranderen. 50 jaar geleden, in mei ’68, brak er een golf van maatschappelijk protest uit. Een nieuwe generatie kritische denkers trad naar voren. Ze wilden de wereld radicaal veranderen. Maar zijn filosofen daarvoor wel het best […]

1ste namiddagsessie Debat
MEER LEZEN