Stijn Bruers

Stijn Bruers

Doctor in de natuurkunde en moraalfilosofie

Stijn Bruers is doctor in de natuurkunde en doctor in de moraalfilosofie (Universiteit Gent). Hij is projectverantwoordelijke bij Ecolife, oprichter van het Centrum voor Rationaliteit en Ethiek, heeft een blog The Rational Ethicist en promoot het Effectief Altruïsme.