Stijn Bruers

Stijn Bruers

Doctor in de natuurkunde en moraalfilosofie

Stijn Bruers is doctor in de natuurkunde en doctor in de moraalfilosofie (Universiteit Gent). Hij is projectverantwoordelijke bij Ecolife, oprichter van het Centrum voor Rationaliteit en Ethiek, heeft een blog The Rational Ethicist en promoot het Effectief Altruïsme.

Gedachte-experimenten en morele illusies

Vooruit | Foyer theaterzaal

We worden dagelijks geconfronteerd met morele dilemma’s. Door het bedenken van hypothetische scenario’s en gedachte-experimenten proberen we de juiste keuzes in die dilemma’s te bepalen. Die gedachte-experimenten prikkelen onze morele intuïties, maar zijn deze spontane oordelen en buikgevoelens wel te vertrouwen? Is ons brein vatbaar voor morele illusies net zoals we optische illusies hebben? En […]

2de namiddagsessie Workshop
MEER LEZEN