Wat als onrust ondraaglijk wordt?

Voor sommigen is onrust in het hoofd een dagelijkse last die soms moeilijk te dragen valt. Maar wat als onrust echt ondraaglijk wordt? Sinds 2002 heeft België een euthanasiewet die het mogelijk maakt euthanasie toe te passen in gevallen van fysisch, maar ook in gevallen ondraaglijk psychisch lijden. De laatste jaren is er in de media ook meer en meer aandacht voor gevallen van euthanasie na ondraaglijk psychisch lijden.

Deze praktijk roept ook vele (ethische) vragen op. Is psychisch lijden ooit ondraaglijk? Is psychisch lijden ooit ongeneeslijk? Valt ook levensmoeheid hieronder? Hoe verloopt euthanasie voor psychisch lijden? Tijdens deze sessie gaat bioethicus Kasper Raus in gesprek met psychiater dr. Lieve Thienpont en Amy De Schutter. Lieve Thienpont is psychiater en auteur van (onder andere) het boek (on)draaglijk lijden en Libera Me. Amy De Schutter is de auteur van het boek Hoe men van een klaproos een monster maakt, een pakkende getuigenis over euthanasie en psychisch lijden.

Hun expertises en verschillende invalshoeken maken hen tot de ideale personen om in te gaan op een aantal van de vele vragen rond euthanasie bij psychisch lijden.

Advertenties