De school van de ongelijkheid: een kus van de juf en een bank achteruit

Volgens Unicef is België wereldkampioen in sociale ongelijkheid op school. Wij zijn het land met de grootste kloof tussen de sterkste en de zwakste presteerders op school. Die prestatiekloof blijkt verband te houden met sociale afkomst. Hoe komt het dat ons onderwijssysteem de reproductie van ongelijkheden naar sociale en etnische afkomst in stand houdt? Ides Nicaise, Pascal Vanhoecke en Elke Decruynaere laten er hun licht over schijnen in een panelgesprek, gemodereerd door Hildegarde Verwulgen. Ter inleiding wordt de korte documentaire getoond die De Toekomstfabriek maakte rond gelijke onderwijskansen.

Pascal Vanhoecke is klinisch psycholoog van opleiding en studeert nog filosofie bij. Hij is sinds 2011 directeur van het Popelin Lyceum en het Technisch Atheneum in Merelbeke. Hij werkte voorheen als vrijgevestigd klinisch psycholoog en als leerkracht aan het Koninklijk Lyceum Gent. Sinds 2012 organiseert hij de Belgische Preselectie voor de Internationale Filosofieolympiade.

Leden gemeenteraad Gent Elke Decruynaere Groen! *** Local Caption *** testElke Decruynaere is schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd in Gent. Zij studeerde Nieuwste Geschiedenis in Leuven en Gent. Voor haar aanstelling als schepen in 2013 was ze actief als gemeenteraadslid. Als negentienjarige maakte ze al deel uit van het nationaal partijbestuur van Groen, toen nog Agalev. Beroepshalve werkte ze als beleidsmedewerker in de gehandicaptensector (GRIP, Expertisecentrum Onafhankelijk Leven, PAB). Elke was tijdens haar middelbare schooltijd ook betrokken bij het oprichten van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

Gent is de onderwijsstad waar auteur Hildegarde Verwulgen, een groot deel van haar onderwijscarrière gestalte gaf. Een boeiend traject doorheen een diversiteit van scholen en onderwijsstijlen. Hildegarde was leerkracht aan verschillende basisscholen, begeleidde straatkinderen in Istanboel, gaf een Freinetschool gestalte als directeur en is nu pedagogisch adviseur voor de stad Gent en nu ten slotte auteur van een boek dat een vernieuwend leerparadigma met jullie wil delen. Een leerparadigma dat ondersteund wordt door de Universiteit Gent afdeling Ortho-pedagogiek: participatie en inclusieve opvoeding.

Overzicht

Advertenties