Loon naar werken, of niet: een basisinkomen voor iedereen?

Van een oproep aan de verbeelding gesproken:  een pleidooi om minder te mogen werken, meer levenskwaliteit na te streven, de aanwezige rijkdom te verdelen, arbeid te herdenken, en loon los te koppelen van werk. Dit door iedereen maandelijks en zonder voorwaarden van een basisinkomen te voorzien. Het idee kende recentelijk bevlogen pleitbezorgers die steeds meer gehoor lijken te vinden in een samenleving waarin veel mensen uitgeblust raken. Staan Francine_Mestrumde nood aan een mentaliteitswijziging en de versleuteling van onze instituties op gespannen voet wanneer we over de wenselijkheid, haalbaarheid en invullingen van het basisinkomen spreken?

Francine Mestrum is onderzoekster en activist, gespecialiseerd in ontwikkeling, armoede en ongelijkheid, gender en mondialisering. Ze is  lid van de Internationale Raad van het Wereld Sociaal Forum.

StepheStephen-Bouquin-150x150n Bouquin, historicus van opleiding, is gewoon hoogleraar sociologie en arbeidseconomie aan de Universiteit Evry-Parisud. Hij is actief in diverse bewegingen waaronder Attac-Vlaanderen en Rood!

Wouter Ryckbosch is economisch historicus, en werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van ongelijkheid, sociale verandering, en pre-industriële economie.

Overzicht

Advertenties