Wat is ongelijkheid, ongelijkheid van wat?

Bea CantillonWaarover hebben we het wanneer we over ongelijkheid spreken ? Het is onmogelijk ons te beperken tot één definitief antwoord. Maar dat er vele benaderingen en maatstaven bestaan, en dat die steeds implicaties hebben op de wijze waarop we structuren begrijpen en problemen politiseren, dat inzicht is wel belangrijk om in de denkoefening te betrekken, telkens opnieuw. Ongelijkheid werd de voorbije jaren terug sterk gethematiseerd in het publieke debat. Bea Cantillon, Directeur van Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de universiteit Antwerpen, licht toe hoe we ons anno 2015 in deze materie kunnen oriënteren.

Bea Cantillon is Directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen.

Overzicht

Advertenties