Socratisch gesprek (deel 1 en 2)

Kristof Van Rossem

Kristof Van Rossem

In een socratisch gesprek ontdek je wat je opvattingen zijn over je ervaringen en wat die waard zijn. In deze workshop voeren we een kort socratisch gesprek over een onderwerp dat jou interesseert. Je oefent de socratische vaardigheden van luisteren en vragen stellen. Nadien is er tijd om het gesprek te evalueren: wat leert dit jou over ‘dialoog’? Wat is de rol van de begeleider? Wat is de gelijkenis en het verschil met andere vormen van filosoferen/communiceren?

Kristof Van Rossem (°1969) is Master filosofie en werkt als zelfstandig filosoof. Hij leidt een jaarlijkse opleiding tot socratisch gespreksleider. Hij begeleidt het seminarie ‘filosoferen met kinderen en jongeren’ aan de lerarenopleiding van de KULeuven en is docent filosofie en ethiek aan de HUBrussel (info: http://www.socratischgesprek.be).

Deze workshop loopt over de hele namiddag. Als je kiest voor het socratisch gesprek, volg je in de namiddag dus één in plaats van twee workshops.

 

Advertenties