Robotica en Artificiële Intelligentie

Onze kinderen worden van jongs af aan met intelligente apparaten, internet en andere hoogtechnologische apparatuur geconfronteerd. Dit gaat zover dat denken buiten deze technotoop niet zo evident meer is.

Op deze voormiddag tijdens de Dag van de Filosofie bouwen we een Lego Mindstormsrobot met hi-techsensoren die reageert op wat we hem vragen te doen. Nadien denken we na over wat het verschil is tussen robots en mensen en of dingen even slim kunnen zijn als dieren en als wijzelf.

in samenwerking met Atheneum Merelbeke en FluxLab

Advertenties