Rust vinden in de onrust: Kant, Schopenhauer en het sublieme

bart-vandenabeeleDe concepten verlangen, Wil, onrust en verveling spelen een centrale rol in het werk van Arthur Schopenhauer. Tijdens dit inleidend college over rust en onrust, met Schopenhauer als sleutelfiguur, zal professor Bart Vandenabeele (UGent) een filosofisch overzicht geven van de plaats die beide concepten krijgen binnen het werk van Schopenhauer en hoe dit zich verhoudt tot het denken van andere denkers, zoals dat van Immanuel Kant. Dit thema zal worden belicht vanuit de plaats die deze filosofen toekenden binnen hun denken aan esthetische ervaring en ervaring van het sublieme.

Bart Vandenabeele is professor geschiedenis van de hedendaagse wijsbegeerte, esthetica en kunstfilosofie aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksinteresses omvatten schoonheid, het sublieme, esthetische ervaring, de waarde van kunst en literatuur, tragedie, Schopenhauer, Nietzsche, Kant en post-Kantiaanse filosofie. Hij heeft voornamelijk gepubliceerd over 18e– en 19e-eeuwse filosofie, kunstfilosofie, filosofie van taal en communicatie. Hij is redacteur van A Companion to Schopenhauer (Wiley-Blackwell, 2012) en auteur van The Sublime in Schopenhauer’s Philosophy (Palgrave Macmillan, 2015). Hij is gastonderzoeker- en docent geweest aan verscheidene universiteiten in Europa, Afrika en de Verenigde Staten, waaronder Oxford University, Stellenbosch University, en Missouri Western University. Hij is ook lid van de internationale adviesraad van het Schopenhauer-Gesellschaft, vice-voorzitter van het domein Philosophy of Communication voor ECREA, mederedacteur van Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication, en gewezen vice-voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Esthetica.

Advertenties