Debat ‘Vervreemding van de arbeid – vervreemding van de ander’

KASK

Het filosofische begrip vervreemding werd vooral door de invulling die Marx eraan gaf ook een sociologisch en psychologisch concept. Door het steeds meer dominerende kapitalistische systeem vervreemdt de mens binnen het productieproces ook van zijn arbeid en verliest dus aan zingeving. De overheersende logica van winst en competitiviteit maakt van de mede-mens een tegen-mens. Niet alleen de natuur wordt geobjectiveerd maar ook de ander is nog slechts een instrument.

Hoewel dit inzicht misschien te vaag en te generaliserend kan zijn blijft het een sterke intuïtieve aantrekkingskracht hebben. Ook psychoanalysten wijzen opnieuw op de effecten van de neoliberale maatschappij op de individuele psyche. Is de notie vervreemding dus nuttig en operationeel om inzicht te verwerven in deze samenhang tussen het sociaaleconomische en het persoonlijke ?

2de namiddagsessie Debat