Dierenrechten anno 2023

KASK

Veertig jaar geleden schreef Tom Regan het baanbrekende boek ‘The case for animal rights’, waarin hij pleitte voor de erkenning van dieren als mogelijke subjecten met fundamentele rechten. Tobias Leenaerts en Eva Bernet Kempers gaan met elkaar in gesprek over de status van dieren en over wat we hen verschuldigd zijn. Is de behandeling van dieren in de industriële veeteelt de grootste misdaad in de geschiedenis, zoals Yuval Noah Harari argumenteert? En moeten we daarom een veganistische weg in slaan, zoals Tobias Leenaerts bepleit? Wat te denken over het kweken en doden van dieren die een goed leven kregen?  

Zijn dieren louter voorwerpen, volwaardige (rechts)personen, of is er een derde categorie denkbaar? Eva Bernet Kempers kiest voor een andere manier van denken met het concept ‘dierwaardigheid’, geïnspireerd door de Capabilities Approach van Martha Nussbaum. In plaats van te streven naar het minimaliseren van lijden of het beschermen van fundamentele rechten, heeft de benadering als doel om een respectvolle behandeling van dieren als waardevolle individuen te garanderen.     

Gesprek Voormiddag