Filosofieleesgroep Huis Clos (theatertekst J.P. Sartre)

Limerick

Huis clos (Nederlands: Met gesloten deuren) is een eenakter die Jean-Paul Sartre in het najaar van 1943 schreef. Het stuk werd voor het eerst opgevoerd op 27 mei 1944 in Parijs en geeft enkele ideeën uit het existentialisme weer, waaronder de idee dat de blik van de ander ons ‘objectiveert’ en vastzet. De uitdaging is om je vrijheid op je te nemen, verantwoordelijkheid uit te dragen en subject te worden. Waarover gaat het? Drie personages bevinden zich na hun dood in dezelfde kamer. Garcin, een journalist, Inès, een postbeambte en Estelle, een rijke vrouw. De drie kennen elkaar niet, komen uit erg verschillende milieus en hebben andere opvattingen en voorkeuren. De huisknecht legt hen uit dat ze nooit meer kunnen slapen of met hun ogen kunnen knipperen en dat ze hier vastzitten tot in de eeuwigheid. Iedereen werkt elkaar op de zenuwen en er is geen ontsnappen aan.

Jean-Paul Sartre beschrijft in dit stuk “zijn hel” met de zinsnede : “L’enfer, c’est les Autres” (De hel, dat zijn de Anderen).

Leesgroep Voormiddag