Het uur van de waarheid: Kasper Raus

Online

Onder de noemer ‘Het uur van de waarheid’ geven we jullie dit jaar opnieuw de kans om in kleine groep met een filosoof in gesprek te gaan. Met onverwachte inzichten en nieuwe denkstof als resultaat. Kasper Raus is verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap en de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent.

Voormiddag