Kunst en ethiek: een moeilijk huwelijk?

KASK

Heeft ons moreel waardeoordeel een rol te spelen in onze waardering van een kunstwerk? Vanwege de schandalen rond moreel problematische kunstenaars en vanwege een grotere gevoeligheid voor o.a. racisme en misogynie in canonieke werken, raakt deze discussie vandaag regelmatig fel verhit. Maar wellicht is deze vraag even oud als het denken over kunst zelf.

Kunnen de ideeën van filosofen over kunst en moraliteit ons helpen om de gepolariseerde discussies van vandaag te ontmijnen? 

1ste namiddagsessie Lezing