Marx en Hegel: het begrip vervreemding als instrument voor maatschappijkritiek

KASK

Wie vandaag wil nadenken over vervreemding kan niet om Hegel en Marx heen. Deze 19e-eeuwse denkers bespiegelen de gevolgen van de Franse Revolutie en de impact voor het individu en de maatschappij. In deze lezing maakt prof. dr. Zahidi duidelijk welke rol het begrip vevreemding speelt in de kritische maatschappij-analyse’s van Hegel en Marx. Daarna zal hij  dieper ingaan op de verschillende manieren waarop Hegel en Marx  menen dat deze vervreemding kan overwonnen worden. Verder zal hij stilstaan bij de blijvende relevantie van het begrip vervreemding voor het begrijpen en veranderen van de hedendaagse samenleving.

1ste namiddagsessie Lezing