Socratesbeker: ‘De stuntelende mens’

KASK

Alicja Gescinska interviewt genomineerde Greet Van Thienen

De Socratesbeker is een erkenning voor de schrijver van “het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van het voorgaande jaar”. Op de lijst met genomineerden staat Greet Van Thienen met haar boek De stuntelende mens. In haar boek voert Greet Van Thienen een klein onderzoek langs onze angsten, hoop, fabricagefouten en illusies. Want de oude filosofische vraag naar wat ons menselijk maakt, moeten we steeds weer in de tijd gooien. Haar persoonlijke zoektocht verloopt via filosofen, schrijvers, eigen ervaringen en fascinaties. Hoe gaan we om met de vreselijke oncontroleerbaarheid van de dingen? Waarom verlangen we naar onsterfelijkheid? Is het lichaam uit de tijd? Dit boek wordt mee aangedreven door het besef dat alles het waard is om opnieuw bekeken te worden.

1ste namiddagsessie Interview