Speeddaters bekend

Zaterdag kan je opnieuw in de pauze (tussen 15.30u en 16.30u) speeddaten met een filosoof. Dit jaar zijn Farah Focquaert, Jesse Gray, Gertrudis Van de Vijver en Wouter Veldman aan de beurt.

Ontdek hier hun biografie:
*Gertrudis Van de Vijver is Gewoon Hoogleraar verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Ze houdt zich bezig met de geschiedenis van de wijsbegeerte, voornamelijk transcendentale filosofie (Kant en erna), filosofie van de levenswetenschappen en psychoanalyse. Ze heeft een privé-praktijd psychoanalyse in Gent.
*Jesse Gray (enkel ENG) verhuisde onlangs vanuit de Verenigde Staten naar België. Zijn doctoraat richt zich op de manier waarop opkomende gezondheidszorgtechnologieën het potentieel hebben om verantwoordelijkheden te verschuiven tussen patiënten, zorgverleners en alle andere leden van het zorgteam. Voordat hij aan zijn doctoraat begon, gaf Jesse een cursus computerwetenschappen en ethiek aan de Colorado State University (CSU) en was hij lid van de institutionele beoordelingsraad (IRB) van CSU. Als lid van de IRB kon Jesse cruciaal toezicht houden op het onderzoek naar menselijke proefpersonen bij CSU, door onderzoeksprotocollen te herzien en de ethische sterke en zwakke punten te benadrukken. Naast zijn filosofische werk houdt Jesse van het buitenleven, en hij is van plan de komende zomer door een groot deel van Europa te reizen.
*Professor Farah Focquaert, verbonden aan de UGent, heeft expertise in het domein van de wijsgerige antropologie en ethiek, meer bepaald in de filosofie van vrije wil en bestraffing, de ethiek van herstelrecht en de filosofie van de psychiatrie. Ze was gastonderzoeker in het Center for Cognitive Neuroscience te Dartmouth College, het Center for Neuroscience and Society aan The University of Pennsylvania, en het Bio-ethiek departement van de National Institutes of Health (VS). Ze is medevoorzitter van het internationale Justice without Retribution Network en voormalig vicevoorzitter van de ethische commissie bij de Forensisch Psychiatrische Centra te Gent/Antwerpen.
*Wouter Veldman werkt aan zijn doctoraat over Nietzsche, nihilisme en het Antropoceen aan UGent. In zijn onderzoek gebruikt hij Nietzsches filosofie van het nihilisme, in samenhang met actuele denkers als Bruno Latour, Donna Haraway en Timothy Morton, om na te denken over de existentiële, morele en metafyische implicaties van de hedendaagse ecologische crises.