Ruben Mersch (1976) is filosoof en bioloog. Door een speling van het lot belandde hij na zijn studies in de farmaindustrie. Daarna besloot hij schrijver te worden en werd hij columnist voor De Standaard. Van zijn eerste boek Oogklepdenken (2012), zijn intussen bijna 15.000 exemplaren verkocht. Voor dit boek kreeg hij de Zesde Vijs, een prijs die door de organisatie SKEPP wordt toegekend aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudowetenschap en het paranormale. In 2016 verscheen zijn tweede boek Waarom iedereen altijd gelijk heeft.

 

Warda El-Kaddouri is journalist bij De Groene Amsterdammer en columnist bij MO*. Ze heeft een doctoraat in literatuurwetenschappen en is benoemd tot Scherpsteller, een eretitel voor opkomende kritische denker.

 

 

Karim Zahidi is docent aan de faculteit wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen, ook is hij bariton bij het Brussels Brecht-Eislerkoor. In april 2017 werd hij, in opvolging van Jan Reynaers, voorzitter van het Masereelfonds. Hij behoort tot de onafhankelijke progressieve Vooruitgroep.

Warda El-Kaddouri is journalist bij De Groene Amsterdammer en columnist bij MO*. Ze heeft een doctoraat in literatuurwetenschappen en is benoemd tot Scherpsteller, een eretitel voor opkomende kritische denker.

Jean Paul Van Bendegem is filosoof en doctor in de wijsbegeerte. Hij is buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Naast zijn lesopdracht is hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie. In 2008 verscheen Over wat ik nog wil schrijven, in 2009 Hamlet en entropie, in 2012 De vrolijke atheïst en in 2014 Elke drie seconden, In het najaar van 2017 verscheen zijn recentste boek Verdwaalde stad. Filosoferen langs straten en pleinen. Recent ontving hij van de VUB de bonusprijs voor maatschappelijke valorisatie voor zijn maatschappelijke inzet.

 

Peter Venmans schreef jarenlang over Spaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur voor de Volkskranten De Morgen. Van zijn hand verschenen eerder de essays De ontdekking van de wereld (2005), Over de zin van nut (2008) en Het derde deel van de ziel (2011) en Amor Mundi (2016) . Verschillende boeken werden genomineerd voor de Socratesbeker en ook Discretie (2019) prijkt op de longlist van de Socratesbeker.