Waarom Donna Haraway liefst dicht bij de chaos blijft

KASK

‘Ethiek’ associëren we al snel met morele theorieën zoals utilitarisme, deontologie, deugdethiek, en met principes zoals autonomie, het goed doen, rechtvaardigheid. We worden echter geconfronteerd met steeds ingewikkeldere problemen, zoals klimaatverandering en milieuverontreiniging. Hoe denken we na over (de weg naar) een leefbare toekomst? Gaan we er met onze vertrouwde theorieën en principes wel geraken? In deze lezing gaan we op zoek naar hoe Donna Haraway’s idee van ’Staying with the Trouble’ iets kan bijdragen aan zowel ethische theorie als een inspiratie kan bieden voor praktische oplossingen. We denken na over het gevaar van denken over te toekomst in termen van utopie en dystopie en bekijken, met Haraway, welke verhalen er dan wel productief zijn. We staan ook stil bij het productieve en zelfs creatieve van ‘chaos’ zelf.  

1ste namiddagsessie Lezing