Eva Bernet Kempers

Eva Bernet Kempers

Doctor dierenrecht aan de Universiteit Antwerpen bij de leerstoel Dier & Recht

Eva Bernet Kempers (1993) heeft een interdisciplinaire achtergrond in culturele antropologie, criminologie, en rechtswetenschap. Na twee masters aan de Universiteit Utrecht voltooide ze haar doctoraat in het dierenrecht aan de Universiteit Antwerpen bij de leerstoel Dier & Recht. Naast haar doctoraat is Eva actief bij de GRN Think Tank Animals & Biodiversity, is ze lid van het Harrison Collectief (een organisatie die opkomt voor productiedieren) en werkt ze voor het Cambridge Centre for Animal Rights Law als Teaching Network Manager.