Eva Bernet Kempers

Eva Bernet Kempers

Doctor dierenrecht aan de Universiteit Antwerpen bij de leerstoel Dier & Recht

Eva Bernet Kempers (1993) heeft een interdisciplinaire achtergrond in culturele antropologie, criminologie, en rechtswetenschap. Na twee masters aan de Universiteit Utrecht voltooide ze haar doctoraat in het dierenrecht aan de Universiteit Antwerpen bij de leerstoel Dier & Recht. Naast haar doctoraat is Eva actief bij de GRN Think Tank Animals & Biodiversity, is ze lid van het Harrison Collectief (een organisatie die opkomt voor productiedieren) en werkt ze voor het Cambridge Centre for Animal Rights Law als Teaching Network Manager. 

Dierenrechten anno 2023

KASK

Veertig jaar geleden schreef Tom Regan het baanbrekende boek ‘The case for animal rights’, waarin hij pleitte voor de erkenning van dieren als mogelijke subjecten met fundamentele rechten. Tobias Leenaerts en Eva Bernet Kempers gaan met elkaar in gesprek over de status van dieren en over wat we hen verschuldigd zijn. Is de behandeling van […]

Gesprek Voormiddag
MEER LEZEN