Freddy Mortier

Freddy Mortier

Hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent

Freddy Mortier is hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent. Momenteel houdt hij zich vooral bezig met bio-ethische problemen, terwijl hij voordien onderzoek verrichtte over opvoeding in waarden en normen. Daarbij staan telkens levensbeschouwelijke aspecten op de voorgrond. Hij doceert sinds enige jaren ook filosofie van de religie.