Gily Coene

Gily Coene

Hoogleraar Humanisme en ethiek & Gender- en diversiteitsstudies aan de VUB

Gily Coene is als hoogleraar humanisme en ethiek verbonden aan de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte en als hoogleraar gender- en diversiteitsstudies aan de Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze promoveerde in de Moraalwetenschappen (2004, UGent), is mede-oprichter van de interuniversitaire Master Gender & Diversiteit en sedert 2014 directeur van RHEA, het VUB onderzoekscentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit. Ze is voornamelijk werkzaam in het domein van de feministische filosofie en empirische bio-ethiek, en verricht o.m. onderzoek over gendergerelateerd geweld, seksuele rechten en reproductieve rechtvaardigheid, gendergelijkheid en culturele diversiteit 

Alles van waarde is weerbaar. Maatschappijkritiek en sociale strijd vandaag (een eerbetoon aan Jaap Kruithof)

KASK

Lucebert vond alles van waarde ‘weerloos’, maar is dat voor de maatschappijkritische denker of activist geen al te pessimistische of passieve visie?  Schoonheid en fragiliteit veronderstellen niet automatisch een gebrek aan weerbaarheid. Collectief verzet en geëngageerde strijdlust kunnen nog steeds leiden tot meer rechten. We zouden het vergeten in tijden waarin de sociale bewegingen in […]

Debat Voormiddag
MEER LEZEN