Gily Coene

Gily Coene

Hoogleraar Humanisme en ethiek & Gender- en diversiteitsstudies aan de VUB

Gily Coene is als hoogleraar humanisme en ethiek verbonden aan de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte en als hoogleraar gender- en diversiteitsstudies aan de Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze promoveerde in de Moraalwetenschappen (2004, UGent), is mede-oprichter van de interuniversitaire Master Gender & Diversiteit en sedert 2014 directeur van RHEA, het VUB onderzoekscentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit. Ze is voornamelijk werkzaam in het domein van de feministische filosofie en empirische bio-ethiek, en verricht o.m. onderzoek over gendergerelateerd geweld, seksuele rechten en reproductieve rechtvaardigheid, gendergelijkheid en culturele diversiteit