Heidi Mertes

Heidi Mertes

Professor medische ethiek

Heidi Mertes is professor in de medische ethiek aan de Universiteit Gent, lid van het Bioethics Institute Ghent en van het recent opgerichte interdisciplinaire platform METAMEDICA. Haar academisch onderzoek is toegespitst op de ethische problematiek rond innovaties in de geneeskunde en meer bepaald in de reproductieve geneeskunde, het embryo-onderzoek, het stamcelonderzoek en de genetica. Ze is ook voorzitter van De Maakbare Mens vzw, een vereniging die kritische reflectie stimuleert over de individuele en maatschappelijke impact van nieuwe medische technologieën.

Wij, seksrobots

Online

Mensen hebben seks met mensen, dieren die geen mensen zijn, voorwerpen, en nu ook met robots. De kring van seksuele intimi deint uit. Nogal wat mensen vinden dat vreemd, maar duidelijk is dat die vreemdheid niet volstaat om seksrobots te verbieden. Of zijn er andere argumenten die een verbod voldoende ondersteunen? Heidi Mertes zal de […]

Avond Zoom & live streaming
MEER LEZEN