Jan Timmerman

Jan Timmerman

Filosoof en stafmedewerker Avansa

Jan Timmerman studeerde filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven), hij is coach en geschoold in systeemopstellingen. Als stafmedewerker bij Avansa Mid- en Zuidwest is hij verantwoordelijk voor de thema’s ‘Filosofie en Zingeving’, en ‘Maatschappij en Milieu’. Hij is geïnteresseerd in het raakpunt van existentiële vraagstukken en maatschappelijke thema’s. Hij modereert debatten en leidde in de voorbije jaren al vele leesgroepen voor Avansa, waaronder o.a. ‘Autoriteit’ en ‘Identiteit’ van Paul Verhaeghe.