Jelle Versieren

Jelle Versieren

Economisch historicus

Jelle Versieren is economisch historicus en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (Vakgroep Geschiedenis en Centrum voor Stadsgeschiedenis) en gastdocent aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksvelden betreffen de transities naar het kapitalisme, de geschiedenis van het economisch denken, de filosofie van de economische wetenschap en kritische filosofie. Hij is hoofdredacteur van het blad Aktief (Masereelfonds) en is redactielid voor het tijdschrift History of Intellectual Culture (University of Calgary). Dit jaar verschijnt zijn eerste Nederlandstalig werk over de jonge Marx in België (EPO).