Jelle Versieren

Jelle Versieren

Economisch historicus

Jelle Versieren is economisch historicus en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (Vakgroep Geschiedenis en Centrum voor Stadsgeschiedenis) en gastdocent aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksvelden betreffen de transities naar het kapitalisme, de geschiedenis van het economisch denken, de filosofie van de economische wetenschap en kritische filosofie. Hij is hoofdredacteur van het blad Aktief (Masereelfonds) en is redactielid voor het tijdschrift History of Intellectual Culture (University of Calgary). Dit jaar verschijnt zijn eerste Nederlandstalig werk over de jonge Marx in België (EPO).

Debat ‘Vervreemding van de arbeid – vervreemding van de ander’

KASK

Het filosofische begrip vervreemding werd vooral door de invulling die Marx eraan gaf ook een sociologisch en psychologisch concept. Door het steeds meer dominerende kapitalistische systeem vervreemdt de mens binnen het productieproces ook van zijn arbeid en verliest dus aan zingeving. De overheersende logica van winst en competitiviteit maakt van de mede-mens een tegen-mens. Niet […]

2de namiddagsessie Debat
MEER LEZEN