Kasper Raus

Kasper Raus

Filosoof

Kasper Raus is een filosoof van opleiding en doctoreerde aan de Universiteit Gent binnen de bio-ethiek en meer bepaald de ethische vraagstukken rond euthanasie en palliatieve sedatie. Na zijn doctoraat bouwde Kasper Raus verder zijn expertise uit rond allerlei thema’s binnen de medische ethiek. Op dit moment is Kasper Raus zowel verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent als aan de Universiteit Gent waar hij onderzoek doet en verschillende vakken doceert.

Het uur van de waarheid: Kasper Raus

Online

Onder de noemer ‘Het uur van de waarheid’ geven we jullie dit jaar opnieuw de kans om in kleine groep met een filosoof in gesprek te gaan. Met onverwachte inzichten en nieuwe denkstof als resultaat. Kasper Raus is verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap en de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent.

Voormiddag
MEER LEZEN