Leonie Delaey

Leonie Delaey

Leonie Delaey is sociaal-cultureel werker, en student cultureel management.

Als sociaal ondernemer zette ze verschillende participatieve projecten op, met een positieve impact op diversiteit en samenleving.

In haar lezing  vertelde ze haar verhaal als multilinguale dislecticus.