Louis Schreel

Louis Schreel

Doctor in de filosofie

Louis Schreel doceert en doet onderzoek op de raaklijn tussen fenomenologie, cognitiewetenschappen en esthetica. Zijn werk focust op de continuïteit tussen leven en bewustzijn, de verhouding tussen brein en bewustzijn, de oorsprong van intentionaliteit in belichaming en affectiviteit, en de relatie tussen metabolisme, cognitie en het zelf. Hij studeerde filosofie aan de KU Leuven en behaalde zijn doctoraat in 2018 aan de Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf en de Universiteit Antwerpen.