Louis Schreel

Louis Schreel

Doctor in de filosofie

Louis Schreel doceert en doet onderzoek op de raaklijn tussen fenomenologie, cognitiewetenschappen en esthetica. Zijn werk focust op de continuïteit tussen leven en bewustzijn, de verhouding tussen brein en bewustzijn, de oorsprong van intentionaliteit in belichaming en affectiviteit, en de relatie tussen metabolisme, cognitie en het zelf. Hij studeerde filosofie aan de KU Leuven en behaalde zijn doctoraat in 2018 aan de Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf en de Universiteit Antwerpen.

Het uur van de waarheid: Louis Schreel

Online

Onder de noemer ‘Het uur van de waarheid’ geven we jullie dit jaar opnieuw de kans om in kleine groep met een filosoof in gesprek te gaan. Met onverwachte inzichten en nieuwe denkstof als resultaat. Louis Schreel is verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.

Voormiddag
MEER LEZEN