Pieter Beck

Pieter Beck

Postdoctoraal assistent filosofie

Pieter Beck is postdoctoraal assistent aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, waar hij assistentie biedt voor vakken Kennisleer en Wetenschapsfilosofie. Pieters onderzoek situeert zich op het kruispunt van de wetenschapsgeschiedenis en de wetenschapsfilosofie. Hij vertrekt vanuit de zogenaamde praktijkgerichte wetenschapsfilosofie. Daarin bekijkt men wetenschap niet als een verzameling abstracte theorieën, maar probeert men wetenschap te begrijpen als een menselijke praktijk. Op historisch vlak interesseert Pieter zich vooral in experimentele praktijken uit de 18e eeuw. Zijn doctoraatsonderzoek handelde over de Nederlander Petrus van Musschenbroek (1692-1761) en diens experimenteel onderzoek. Momenteel is Pieter bezig met een onderzoek naar de scheikunde in de Nederlanden in de tweede helft van de 18e eeuw.