Seppe Segers

Seppe Segers

Postdoctoraal onderzoeker filosofie

Seppe Segers is filosoof en als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Seppe is gespecialiseerd in medische ethiek en focust daarbij vooral op morele vragen bij het levensbegin, maar werkt ook rond technologische vernieuwingen die ons bestaande ethisch begrippenapparaat onder spanning plaatsen. Hij publiceert onder meer over embryo-onderzoek, namaakbaarmoeders, reproductief kloneren, in het lab geproduceerde zaad- en eicellen, maar ook over medische mobiele apps en de veranderende arts-patiëntrelatie. Zijn bredere interesses gaan ook uit naar normatieve ethiek, taalfilosofie, wetenschapsgeschiedenis en seksuele ethiek. Hij doceert ingenieursethiek en bio-ethiek.