Ulrike Dejaegher

Ulrike Dejaegher

Ulrike Dejaegher (°1977) is van opleiding onderwijzeres en pedagoge. Ze werkte eerst 5 jaar in het lager onderwijs om vervolgens aan de slag te gaan in het buitengewoon secundair onderwijs. Tien jaar geleden startte zij als gon-begeleidster (ondersteuner sinds het M-decreet) in het onderwijs. Dit combineerde zij de voorbije vier jaar met een job als docent aan Arteveldehogeschool in de banaba buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en remediërend leren.

Ulrike is gespecialiseerd in gedragsstoornissen en autismespectrumstoornissen. Toch tracht zij de labels in de mate van het mogelijke los te laten. Vanuit de praktijk ervaart zij dat dit een spanningsveld is, waarbij het vooral van belang is te vertrekken vanuit de sterktes en de eigenheid van mensen.