Ulrike Dejaegher

Ulrike Dejaegher

Ulrike Dejaegher (°1977) is van opleiding onderwijzeres en pedagoge. Ze werkte eerst 5 jaar in het lager onderwijs om vervolgens aan de slag te gaan in het buitengewoon secundair onderwijs. Tien jaar geleden startte zij als gon-begeleidster (ondersteuner sinds het M-decreet) in het onderwijs. Dit combineerde zij de voorbije vier jaar met een job als docent aan Arteveldehogeschool in de banaba buitengewoon onderwijs en zorgverbreding en remediërend leren.

Ulrike is gespecialiseerd in gedragsstoornissen en autismespectrumstoornissen. Toch tracht zij de labels in de mate van het mogelijke los te laten. Vanuit de praktijk ervaart zij dat dit een spanningsveld is, waarbij het vooral van belang is te vertrekken vanuit de sterktes en de eigenheid van mensen.

 

Neurodivergentie: over waardevol anders ‘anders’ zijn

KASK

Kan je ook anders, waardevoller, ‘anders’ zijn? Het begrip ‘Neurodiversiteit’ ontstond in de jaren 90. Men wilde er een nieuwe kijk op autisme mee mogelijk maken. Om er niet alleen meer met de medische bril naar te kijken. Maar ook vanuit een diversiteitsperspectief. Zoals we allemaal anders gebouwd, gekleurd, geaard en behaard zijn, zijn we […]

1ste namiddagsessie Gesprek
MEER LEZEN