De Grote Weigering: Marcuse nader bekeken

KASK

Zestig jaar geleden verscheen De ééndimensionale Mens van Herbert Marcuse. Het boek inspireerde vele jongeren tijdens de revolte van mei ’68. Het werk verscheen vorig jaar in een nieuwe vertaling. 

Marcuse wijst erop hoe een éénduidige marktlogica de samenleving dwingt in de mal van concurrentie en winstbejag. Die éénduidigheid zou op het eerste zicht kunnen tot een ordevolle overzichtelijkheid. In tegenstelling hiermee argumenteert Marcuse hoe die opgedrongen éénduidigheid uitloopt op irrationaliteit en een maatschappelijke chaos. Wat blijft 60 jaar na het verschijnen van dit boek van Marcuse’s argumentatie overeind? 

Ludo Abicht, die Marcuse persoonlijk heeft gekend, komt zijn reflecties met ons te delen. Abicht stelt zich de vraag naar de relevantie van Marcuse’s ‘Grote Weigering’. Dominique De Groen en Didi De Paris zullen met hun kritisch poëzie Abichts reflecties omkaderen. 

2de namiddagsessie Lezing Live poëzie