Ludo Abicht

Ludo Abicht

Oostende 1936.  Opgegroeid in Antwerpen, Germaanse Filologie aan de RUG, filosofie in Nijmegen en Tübingen. 

 

Docent literatuur en filo in Canada, de VSA, en de UAntwerpen 

De Grote Weigering: Marcuse nader bekeken

KASK

Zestig jaar geleden verscheen De ééndimensionale Mens van Herbert Marcuse. Het boek inspireerde vele jongeren tijdens de revolte van mei ’68. Het werk verscheen vorig jaar in een nieuwe vertaling.  Marcuse wijst erop hoe een éénduidige marktlogica de samenleving dwingt in de mal van concurrentie en winstbejag. Die éénduidigheid zou op het eerste zicht kunnen […]

2de namiddagsessie Lezing Live poëzie
MEER LEZEN