Jean Paul Van Bendegem

Jean Paul Van Bendegem

Buitengewoon hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie

Jean Paul Van Bendegem is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Recente publicaties: Wijs, grijs en puber, De filosofie van Ludwig Wittgenstein, Doordenken over dooddoeners (met Ignaas Devisch) en Toen de weg weg was, een sprookje.

Een politiek-filosofisch houvast in een wereld in chaos?

KASK

We leven in een tijdvak van heel snelle verandering, en dus ook van onzekerheid. Alles lijkt vloeibaar, ongrijpbaar en soms ook bedreigend. De klassieke maatschappelijke analyses lijken tekort te schieten. Er heerst angst voor de dreigende klimaatsverandering.  Velen nemen ook hun toevlucht tot allerlei irrationele ideeën, van samenzweringstheorieën tot extreemrechtse denkbeelden. Zijn er nog politieke […]

1ste namiddagsessie Bijna volzet! Debat
MEER LEZEN

Chaos ab ordine of hoe ik gisteren het internet heb afgewerkt

KASK

Volgens vele verhalen was er eerst chaos en daaruit ontstond orde. Orde uit chaos wordt gezegd. Een deel van die orde komt door de mens die ordent, classificeert, catalogeert … in woeste pogingen de wereld te begrijpen. Maar telkens loopt het mis en uit de orde ontstaan ‘brokjes’ chaos. De orde uit de chaos wordt […]

3de namiddagsessie Lezing
MEER LEZEN