Jean Paul Van Bendegem

Jean Paul Van Bendegem

Buitengewoon hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie

Jean Paul Van Bendegem is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Recente publicaties: Wijs, grijs en puber, De filosofie van Ludwig Wittgenstein, Doordenken over dooddoeners (met Ignaas Devisch) en Toen de weg weg was, een sprookje.

Welkomstwoord: Intimiteit en vervreemding als metaforen

KASK

Intimiteit roept het beeld op van een ‘binnen’, bijna een sanctum sanctorum, dat men openstelt voor een ander. Het is een toelaten, ook een binnendringen. Je laat je zien ‘zoals je bent’, wat een dubbelbeeld oplevert: een ‘buiten-ik’ en een ‘binnen-ik’. Vervreemding is een niet meer herkennen: het beeld dat men had klopt niet. Ook […]

MEER LEZEN